Thi xếp lớp tiếng Anh

B.H.M.S. đang hợp tác với testpodium để xác định trình độ tiếng Anh trực tuyến của bạn. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản dưới đây:

1. Truy cập www.testpodium.com

2. Tạo đăng nhập và mật khẩu của riêng bạn.

3. Chọn Kiểm tra cấp 2.

4. Hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến (khoảng 35 phút)

5. Gửi trực tiếp kết quả kiểm tra cho B.H.M.S. (theo các trường đã đăng ký).

Khi nhận được kết quả kiểm tra của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 72 giờ để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về trình độ tiếng Anh của bạn và đủ điều kiện để đăng ký tại bất kỳ B.H.M.S. chương trình học tập.


Kết quả kiểm tra tiếng Anh

So sánh kết quả thi Testpodium- tiếng Anh với các kỳ thi và thang điểm nổi tiếng quốc tế này:

So sánh kết quả kiểm tra