Thi xếp lớp tiếng Anh

B.H.M.S. đang hợp tác với testpodium để xác định trình độ tiếng Anh trực tuyến của bạn. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản dưới đây:

1. Truy cập www.testpodium.com or https://englishtest.duolingo.com

2. Tạo đăng nhập và mật khẩu của riêng bạn..

3. Chọn Kiểm tra cấp 2.

4. Hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến (khoảng 35 phút)

5. Gửi trực tiếp kết quả kiểm tra cho B.H.M.S. (theo các trường đã đăng ký).

Khi nhận được kết quả kiểm tra của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 72 giờ để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về trình độ tiếng Anh của bạn và đủ điều kiện để đăng ký tại bất kỳ B.H.M.S. chương trình học tập.

Xin lưu ý rằng như một phần của thủ tục xin thị thực, các yêu cầu của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại địa phương của bạn sẽ được áp dụng. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ yêu cầu chứng chỉ IELTS hoặc kết quả kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận chính thức khác. Testpodium có thể không được công nhận cho những mục đích này. Vui lòng liên hệ với nhân viên quảnh lý khu vực của B.H.M.S.để xác nhận các yêu cầu trong khu vực của bạn