Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào (Bằng cử nhân năm thứ nhất)

Các yêu cầu tối thiểu để được nhận vào các chương trình Diploma B.H.M.S. là:

 • Tối thiểu 17 tuổi và đã hoàn thành tốt chương trình phổ thông trung học hoặc tối thiểu kết thúc năm học lớm 11.
 • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 5.0 hoặc tương đương.
Bạn cũng nên:
 1. Hãy cam kết học tập và học tập thực tế và phát triển bản thân của bạn.
 2. Có động lực hướng tới sự nghiệp tương lai ở cấp độ giám sát viên trong ngành khách sạn quốc tế.
 3. Thể hiện sự quan tâm, khoan dung và cởi mở đối với các nền văn hóa khác.
 4. Đặt cho mình những mục tiêu thực tế cho thời gian của bạn tại B.H.M.S. ở Thụy Sĩ.
Yêu cầu đầu vào (Bằng cử nhân năm thứ hai)
 • Tối thiểu 18 tuổi và đã hoàn thành tốt chương trình Diploma (hoặc tương đương)
 • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương.
Yêu cầu đầu vào cho Cử Nhân(Bằng cử nhân năm thứ 3)
 • Tối thiểu 19 tuổi và đã hoàn thành tốt chương trình B.H.M.S. Higher Diploma (hoặc tương đương)
 • Sinh viên, có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, phải cung cấp chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương để nhận được thư mời nhập học của trường.
Yêu cầu đầu vào bằng thạc sĩ
 • Tốt nghiệp bằng Cử nhân trong bất kỳ ngành nào, hoặc
  Chứng chỉ BHMS PG hoặc Chứng chỉ Sau đại học RGU.
 • Trình độ IELTS 6.0 hoặc tương đương.
Yêu cầu đầu vào bằng Thạc sĩ MBA kép
 • Bằng cử nhân trong bất kỳ chuyên ngành nào
 • IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • 2-3 năm kinh nghiệm làm việc
Văn bằng sau đại học về Quản lý Khách sạn và / hoặc Nghệ thuật Ẩm thực
 • Bằng Cao đẳng hoặc tương đương.
 • Trình độ IELTS 5.0 hoặc tương đương.
 • 2-3 năm kinh nghiệm làm việc
Thủ tục ghi danh B.H.M.S.: 8 bước