Đơn xin thị thực Visa

Nếu bạn cần visa để vào Thụy Sĩ, bạn phải nộp đơn xin thị thực visa như là một phần trong việc đăng ký học tại B.H.M.S .. Nếu không thực hiện điều này, bạn sẽ không thể vào được Thụy Sĩ để bắt đầu việc học.

Nếu bạn không biết liệu bạn có cần visa để vào Thụy Sĩ hay không, vui lòng liên hệ với đại diện B.H.M.S. của chúng tôi, hoặc Đại sứ quán Thụy Sĩ tại địa phương của bạn.

Quá trình nộp đơn xin và nhận thị thực có thể mất tới 12 tuần và bạn phải xem xét thời gian này để quyết định học kỳ nào bạn muốn bắt đầu theo học.

Văn phòng tuyển sinh B.H.M.S. và / hoặc đại diện B.H.M.S. sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình này và hỗ trợ cung cấp cho bạn tài liệu hướng dẫn cần thiết.