Công việc thực tập & nghề nghiệp

Các chương trình Quản lý kinh doanh và khách sạn tại B.H.M.S. cung cấp một nền giáo dục vững chắc với nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau. Ngành khách sạn rất năng động, đòi hỏi khắt khe và đòi hỏi các chuyên gia được đào tạo tốt.

Là một phần của nghiên cứu của sinh viên, sinh viên có cơ hội hoàn thành một khóa thực tập để có được kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của ngành khách sạn.

Đào tạo quản lý khách sạn bao gồm rất nhiều lĩnh vực thú vị, linh hoạt và mang đến cơ hội thăng tiến.