Thực tập & vị trí nghề nghiệp

Kempinski Hotels and Resorts
Kempinski
The oldest european luxus hotel chain (5 star)
More
The Ritz-Carlton Hotels
The Ritz-Carlton
The Ritz-Carlton Hotel Company is the name of a US hotel chain & operates 85 hotels worldwide
Hilton hotels and resorts
Hilton
Hilton Worldwide is a US company & one of the largest hotel chains in the world.
UBS Banking
UBS
UBS Group AG is a major Swiss bank headquartered in Zurich
SWISS national airline of Switzerland
SWISS
Swiss International Air Lines, SWISS, is the national airline of Switzerland a subsidiary of Lufthansa
Emirates
Emirates
Emirates is the state airline of the Emirate of Dubai in the United Arab Emirates

Ngành khách sạn rất năng động, đòi hỏi cao và đầy cơ hội; có thể định hình tính cách của bạn và hướng bạn đến các lựa chọn nghề nghiệp thú vị. Sinh viên có niềm đam mê và sự tò mò đối với ngành khách sạn có thể được hưởng lợi từ các đối tác hàng đầu trong ngành của B.H.M.S.