Chương trình cử nhân 3 năm Quản trị Kinh doanh Toàn cầu

B.H.M.S. cùng với Đại học Robert Gordon (RGU), đã thiết kế một Bằng cử nhân rút ngắn thời gian ở Thụy Sĩ mà không ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Chương trình cử nhân trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên trình độ học thuật và kỹ năng hấp dẫn các nhà tuyển dụng tiềm năng, trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế; tài chính và kiểm soát; ngân hàng; nguồn nhân lực. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhà quản lý trong các lĩnh vực quản lý hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng và vị trí quản trị viên trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình sử dụng một loạt các phương pháp giảng dạy để tạo điều kiện học tập. Kiến thức cốt lõi được bao phủ bởi các bài giảng và hướng dẫn, được hỗ trợ bằng cách đọc hướng dẫn và các tài liệu bổ sung trên Blackboard. Đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá hiệu quả nhất cho mỗi môn học.

Thời gian: 36 tháng

Admission Requirements:

  • Completed secondary school diploma
  • Completed B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.0 level or equivalent

Đối với những người không đáp ứng các Yêu cầu Tiếng Anh, chúng tôi cung cấp chương trình Dự bị Tiếng Anh 10 tuần, đây là khóa học chuyên sâu dành cho sinh viên quản lý khách sạn và ẩm thực - ở cấp đại học hoặc sau đại học.

Diploma Hospitality Management (Năm 1)


Đối với sinh viên học năm 1 ngành Cử nhân Quản trị Khách sạn và Khách sạn, khóa học bao gồm một thời gian học tập chuyên sâu trong 6 tháng tại khuôn viên trường BHMS ở Lucerne , Thụy Sĩ và thời gian đào tạo thực tập hưởng lương từ 4 - 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ.

Chương trình tập trung kép vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc quản lý và kinh doanh. Khóa học bao gồm một học kỳ 20 tuần và thực tập có lương 4 - 6 tháng ở Thụy Sĩ hoặc nước ngoài.

Higher Diploma Hospitality Management (năm 2)


Năm thứ hai đối với Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn bao gồm thời gian học tập chuyên sâu 6 tháng tại B.H.M.S. ở Lucerne, Thụy Sĩ và một thời gian thực tập hướng lương từ 4 đến 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ hoặc quốc tế.

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể theo học A in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management vào năm cuối.

Bằng cử nhân Hotel & Hospitality Management (Năm 3)


Năm thứ ba của chương trình Cử nhân Quản lý Kinh doanh Toàn cầu  dựa trên thời gian học tập chuyên sâu 20 tuần tại cơ sở BHMS ở Lucerne, Thụy Sĩ và kinh nghiệm làm việc 3-6 tháng tại Thụy Sĩ hoặc doanh nghiệp quốc tế. BHMS và RGU là người trao bằng cử nhân cho sinh viên hoàn thành năm thứ ba và hoàn tất tất cả các học phần.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành người quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong một loạt các doanh nghiệp công cộng và tư nhân bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn, khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.

Preparatory English


Đây là một khóa học chuyên sâu được thiết kế cho sinh viên có trình độ tiếng Anh chưa đủ để đáp ứng các yêu cầu đầu vào của một chương trình học cụ thể.

B.H.M.S. kiểm tra tiếng anh trực tuyến:
www.testpodium.com (level 2)

8 đợt tuyển sinh mỗi năm:

Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
MBA with Specialisation
MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
M.Sc. + MBA
M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
Pastry, Chocolate & Bakery
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Short Courses (10 weeks)
Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Preparatory English
Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

Văn bằng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Chương trình một năm này được thiết kế cho những người đã hoàn thành giáo dục trung học và đang tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành khách sạn / du lịch hoặc ngành kinh doanh quốc tế và muốn học tập tại Thụy Sĩ. Chương trình tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý quan trọng. Nó bao gồm học kỳ 20 tuần và 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương ở Thụy Sĩ hoặc ở nước ngoài.

Văn bằng cao đẳng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Chương trình bao gồm học kỳ 20 tuần và thực tập hưởng lương từ Thụy Sĩ hoặc quốc tế từ 4 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể quyết định theo học Cử nhân Quản trị nhà hàng & Khách sạn hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu ở năm cuối.

Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu

Chương trình cử nhân trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên một trình độ học vấn và kỹ năng hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, quản lý hoạt động , quản lý chuỗi cung ứng và các vị trí hành chính trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.