3-year BA Global Business Management

B.H.M.S. cùng với Đại học Robert Gordon (RGU), đã thiết kế một Bằng cử nhân rút ngắn thời gian ở Thụy Sĩ mà không ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Chương trình cử nhân trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên trình độ học thuật và kỹ năng hấp dẫn các nhà tuyển dụng tiềm năng, trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế; tài chính và kiểm soát; ngân hàng; nguồn nhân lực. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhà quản lý trong các lĩnh vực quản lý hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng và vị trí quản trị viên trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình sử dụng một loạt các phương pháp giảng dạy để tạo điều kiện học tập. Kiến thức cốt lõi được bao phủ bởi các bài giảng và hướng dẫn, được hỗ trợ bằng cách đọc hướng dẫn và các tài liệu bổ sung trên Blackboard. Đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá hiệu quả nhất cho mỗi môn học.

Thời gian: 36 tháng

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

Đối với những người không đáp ứng các Yêu cầu Tiếng Anh, chúng tôi cung cấp chương trình Dự bị Tiếng Anh 10 tuần, đây là khóa học chuyên sâu dành cho sinh viên quản lý khách sạn và ẩm thực - ở cấp đại học hoặc sau đại học.

Diploma Hospitality Management (Năm 1)


Đối với sinh viên học năm 1 ngành Cử nhân Quản trị Khách sạn và Khách sạn, khóa học bao gồm một thời gian học tập chuyên sâu trong 6 tháng tại khuôn viên trường BHMS ở Lucerne , Thụy Sĩ và thời gian đào tạo thực tập hưởng lương từ 4 - 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ.

Chương trình tập trung kép vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc quản lý và kinh doanh. Khóa học bao gồm một học kỳ 20 tuần và thực tập có lương 4 - 6 tháng ở Thụy Sĩ hoặc nước ngoài.

Higher Diploma Hospitality Management (năm 2)


Năm thứ hai đối với Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn bao gồm thời gian học tập chuyên sâu 6 tháng tại B.H.M.S. ở Lucerne, Thụy Sĩ và một thời gian thực tập hướng lương từ 4 đến 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ hoặc quốc tế.

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể theo học A in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management vào năm cuối.

Bằng cử nhân:Global Business Management
(Năm 3)


Năm thứ ba của chương trình Cử nhân Quản lý Kinh doanh Toàn cầu  dựa trên thời gian học tập chuyên sâu 20 tuần tại cơ sở BHMS ở Lucerne, Thụy Sĩ và kinh nghiệm làm việc 3-6 tháng tại Thụy Sĩ hoặc doanh nghiệp quốc tế. BHMS và RGU là người trao bằng cử nhân cho sinh viên hoàn thành năm thứ ba và hoàn tất tất cả các học phần.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành người quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong một loạt các doanh nghiệp công cộng và tư nhân bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn, khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.

Preparatory English


Đây là một khóa học chuyên sâu được thiết kế cho sinh viên có trình độ tiếng Anh chưa đủ để đáp ứng các yêu cầu đầu vào của một chương trình học cụ thể.

B.H.M.S. kiểm tra tiếng anh trực tuyến:
www.testpodium.com (level 2)

8 đợt tuyển sinh mỗi năm:

Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Văn bằng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Chương trình một năm này được thiết kế cho những người đã hoàn thành giáo dục trung học và đang tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành khách sạn / du lịch hoặc ngành kinh doanh quốc tế và muốn học tập tại Thụy Sĩ. Chương trình tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý quan trọng. Nó bao gồm học kỳ 20 tuần và 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương ở Thụy Sĩ hoặc ở nước ngoài.

Văn bằng cao đẳng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Chương trình bao gồm học kỳ 20 tuần và thực tập hưởng lương từ Thụy Sĩ hoặc quốc tế từ 4 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể quyết định theo học Cử nhân Quản trị nhà hàng & Khách sạn hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu ở năm cuối.

Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu

Chương trình cử nhân trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên một trình độ học vấn và kỹ năng hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, quản lý hoạt động , quản lý chuỗi cung ứng và các vị trí hành chính trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.