MBA Dual Degree

B.H.M.S. cùng với Đại học York St. John, cung cấp Bằng MBA cho các chuyên gia trẻ để nâng cao kiến ​​thức và khả năng quản lý của họ thông qua học tập ứng dụng bằng cách sử dụng nghiên cứu, làm việc nhóm và ví dụ kinh doanh thực tế.

Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới với các ngành dịch vụ chất lượng cao, ngành khách sạn và du lịch và những đổi mới trong một số lĩnh vực. Do đó, sinh viên có cơ hội theo một chương trình giảng dạy hiện đại để có được cái nhìn sâu sắc và kỹ năng tập trung vào thực tiễn kinh doanh chính và khám phá nhiều sự phát triển đa ngành thông qua nghiên cứu, xử lý dữ liệu và dự án để đảm bảo rằng việc học được áp dụng và có giá trị nghề nghiệp thực sự . Chương trình MBA kép bao gồm nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 6 tháng, nghiên cứu toàn thời gian, sau đó là nghiên cứu độc lập, cho phép sinh viên theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực phù hợp với tương lai của họ. Nghiên cứu có thể được hoàn thành cùng với thời gian thực tập 6 tháng tại Thụy Sĩ hoặc nước ngoài cho sinh viên muốn có thêm kinh nghiệm làm việc trước khi tiếp tục sự nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể trở lại vị trí toàn thời gian trong giai đoạn này của chương trình. Chương trình này phù hợp với những ứng viên có bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm quản lý quan trọng và đang muốn làm việc hoặc thăng chức trong ngành hoặc lĩnh vực cụ thể.

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 6.0 level or equivalent

Chuyên ngành MBA B.H.M.S.

B.H.M.S. cung cấp ba chuyên ngành khác nhau ở chương trình MBA theo chương trình giảng dạy hiện đại và tiến bộ.

International Hospitality Management


Chuyên ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế cung cấp một chương trình học tập đa dạng và hấp dẫn, cho phép sinh viên đánh giá đầy đủ sự đa dạng và phức tạp của quản lý khách sạn toàn cầu. Nó cung cấp cấu trúc của ngành công nghiệp quốc tế và môi trường kinh doanh phát triển. Hơn nữa, nó khám phá các đặc điểm của toàn cầu hóa và khách sạn toàn cầu, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ, sinh thái và môi trường pháp lý đang diễn ra trong ngành quản lý khách sạn toàn cầu.

Innovation and Entrepreneurship


Chuyên ngành Innovation and Entrepreneurship được thiết kế để hiểu rõ hơn về bản chất của ý tưởng kinh doanh mới và tinh thần kinh doanh để trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng đặc biệt cần có khi tạo liên doanh kinh doanh mới. Nó tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực hỗ trợ toàn bộ quá trình khởi nghiệp, như phát triển ý tưởng, mô hình và quy trình kinh doanh mới và độc đáo, chuẩn bị và đệ trình kế hoạch kinh doanh, xác định lợi thế cạnh tranh của công ty và quá trình đổi mới giá trị xã hội.

Global Marketing


Trong chuyên ngành Global Marketing giúp sinh viên kiểm tra các cơ hội được cung cấp bởi các công cụ kỹ thuật số và các nền tảng truyền thông xã hội quan trọng bao gồm Facebook, Twitter, LinkedIn để tăng cường các chiến dịch tiếp thị. Các biến thể văn hóa và địa lý trong cách sử dụng và quy ước SoMe và ý nghĩa kinh doanh cũng được khám phá và đưa vào thực tiễn thông qua việc phát triển một chiến dịch SoMe quốc tế.

Tháng 4  Tháng 10

Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
MBA Dual Degree
MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
M.Sc. + MBA
M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
Pastry, Chocolate & Bakery
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 20'600 3'900 2'000 5'900 36'500
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Short Courses (10 weeks)
Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Preparatory English
Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

MBA bằng kép

Chương trình MBA kép bao gồm nghiên cứu chuyên sâu 6 tháng, nghiên cứu toàn thời gian theo sau là Dự án Thành tựu cao , cho phép sinh viên theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực liên quan đến tương lai của họ. Nghiên cứu có thể được hoàn thành cùng với thời gian thực tập 6 tháng tại Thụy Sĩ hoặc nước ngoài cho sinh viên muốn có thêm kinh nghiệm làm việc trước khi tiếp tục theo dõi sự nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể học toàn thời gian trong giai đoạn này của chương trình. Chương trình này phù hợp với những ứng viên có bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm quản lý quan trọng và đang muốn tham gia hoặc được thăng chức trong một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể.

Chuyên ngành MBA B.H.M.S.

Quản trị khách sạn quốc tế
Chuyên ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế cung cấp một chương trình học tập đa dạng và thú vị, cho phép sinh viên đánh giá đầy đủ sự đa dạng và phức tạp của khách sạn toàn cầu. Chương trình  cung cấp cấu trúc ngành công nghiệp quốc tế và môi trường quản lý  và  thị trường chủ chốt , trong đó kinh doanh được phát triển và thực thi. Hơn nữa, giúp khám phá các đặc điểm của toàn cầu hóa và khách sạn toàn cầu, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ, sinh thái và môi trường pháp lý mà quản lý khách sạn toàn cầu đang diễn ra.

Sự đổi mới và doanh nghiệp
Chuyên môn dổi mới và doanh nghiệp được thiết kế để trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng đặc biệt cần có khi tạo một liên doanh kinh doanh mới. Giúp tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực hỗ trợ toàn bộ quá trình khởi nghiệp, như phát triển ý tưởng, mô hình và quy trình kinh doanh mới, chuẩn bị và đệ trình kế hoạch kinh doanh và quá trình đổi mới giá trị cho xã hội.

Tiếp thị toàn cầu
Trong chuyên ngành Tiếp thị Toàn cầu, sinh viên kiểm tra các cơ hội được cung cấp bởi các công cụ kỹ thuật số và các nền tảng truyền thông xã hội quan trọng bao gồm Facebook, Twitter, LinkedIn để tăng cường các chiến dịch tiếp thị. Các biến thể văn hóa và địa lý trong cách sử dụng và quy ước SoMe và ý nghĩa kinh doanh cũng được khám phá.

Chương trình MBA & Thạc sĩ

Sinh viên đã hoàn thành đầy đủ 180 tín chỉ khoa M.Sc. tại B.H.M.S. (trong Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc trong Quản trị  Kinh doanh Toàn cầu) có thể đạt được vị thế tiên tiến trong chương trình MBA của John St. John bằng cách chuyển 120 tín chỉ (bao gồm dự án nghiên cứu độc lập) và hoàn thành thêm 3 môn  tại khóa MBA trong thời gian 3 tháng. Ưu đãi này dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp của Msc các chương trình giảng dạy tại B.H.M.S..