Văn bằng Cao Đẳng Nghệ thuật Ẩm thực

Văn bằng cao đẳng nghệ thuật ẩm thực của B.H.M.S. giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc ẩm thực quốc tế tương ứng cấp bậc của năm hai. Điểm nổi bật thực tế của năm thứ hai này bao gồm các kỹ thuật nhà bếp lạnh tiên tiến, đào tạo nâng cao về sáng tạo và trình bày món ăn đương đại cũng như khóa học làm chocolate chuyên dụng. Ngoài ra, sinh viên bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý của mình thông qua các môn học kinh doanh cốt lõi, chuẩn bị cho họ một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong ẩm thực.

Admission Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • B.H.M.S. Diploma or equivalent
 • IELTS 5.5 or equivalent

  Văn bằng được công nhận bởi American Culinary Federation Foundation.

  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

  Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
  BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
  M.Sc. Dual Degree
  M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
  MBA with Specialisation
  MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
  M.Sc. + MBA
  M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
  Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
  Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
  Pastry, Chocolate & Bakery
  Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
  Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  Short Courses (10 weeks)
  Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Preparatory English
  Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

  Văn bằng cao đẳng nghệ thuật ẩm thực

  Văn bằng cao đẳng B.H.M.S. về nghệ thuật ẩm thực giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc ẩm thực quốc tế đạt được ở cấp độ nâng cao. Điểm nổi bật thực tế của năm thứ hai này bao gồm các kỹ thuật nhà bếp lạnh tiên tiến, đào tạo nâng cao về sáng tạo và trình bày món ăn đương đại cũng như một khóa học sô cô la chuyên dụng. Ngoài ra, sinh viên bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý của mình thông qua các môn học kinh doanh cốt lõi, chuẩn bị cho họ một loạt các cơ hội nghề nghiệp ẩm thực.