Higher Diploma in Culinary Arts

Văn bằng cao đẳng nghệ thuật ẩm thực của B.H.M.S. giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc ẩm thực quốc tế tương ứng cấp bậc của năm hai. Điểm nổi bật thực tế của năm thứ hai này bao gồm các kỹ thuật nhà bếp lạnh tiên tiến, đào tạo nâng cao về sáng tạo và trình bày món ăn đương đại cũng như khóa học làm chocolate chuyên dụng. Ngoài ra, sinh viên bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý của mình thông qua các môn học kinh doanh cốt lõi, chuẩn bị cho họ một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong ẩm thực.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.5 or equivalent

    Văn bằng được công nhận bởi American Culinary Federation Foundation.

    Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

    Văn bằng cao đẳng nghệ thuật ẩm thực

    Văn bằng cao đẳng B.H.M.S. về nghệ thuật ẩm thực giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc ẩm thực quốc tế đạt được ở cấp độ nâng cao. Điểm nổi bật thực tế của năm thứ hai này bao gồm các kỹ thuật nhà bếp lạnh tiên tiến, đào tạo nâng cao về sáng tạo và trình bày món ăn đương đại cũng như một khóa học sô cô la chuyên dụng. Ngoài ra, sinh viên bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý của mình thông qua các môn học kinh doanh cốt lõi, chuẩn bị cho họ một loạt các cơ hội nghề nghiệp ẩm thực.