Postgraduate Diploma in Culinary Arts

Tổng quan chương trình
Văn bằng sau đại học về nghệ thuật ẩm thực của B.H.M.S. được thiết kế cho người có vấn bằng ở lĩnh vực khác, muốn sắp xếp lại sự nghiệp của họ trong lĩnh vực ẩm thực. Chương trình kết hợp thực hành trong các hoạt động ẩm thực và chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng ẩm thực phẩm cơ bản ở giai đoạn đầu và cũng như các kỹ thuật tiên tiến và sáng tạo hơn trong phần sau của chương trình. Kỹ năng quản lý được tăng cường thông qua các khóa học lý thuyết chính. Điểm nổi bật của chương trình bao gồm các phương pháp nấu ăn cổ điển châu Âu, phương pháp cắt gọt,  học căn bản về nước dùng và nước sốt trước khi thực hành các kỹ năng này với các thực đơn quốc tế và đương đại trong môi trường làm việc trong nhà hàng. Các yếu tố cần thiết trong ngành như an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cũng được dạy nhằm chuẩn bị cho sinh viên trước khi thực tập.

Đào tạo thực tập hưởng lương
Thời gian thực tập 4 đến 6 tháng là cơ hội học tập không thể thiếu trong cả chương trình sau đại học và thạc sĩ. Trong thời gian thực tập tại Thụy Sĩ, sinh viên nhận được tổng lương thực tập là 2.212 CHF mỗi tháng. Hiệu suất, hành vi và thái độ chuyên nghiệp của sinh viên sẽ được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng.

Admission Requirements:

 • Associate Degree or equivalent
 • 2-3 years of work experience
 • IELTS 5.0 or equivalent

  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

  Verlangen Sie unsere EU-Preise

  Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

  1st Year Diploma

  Course Fee26'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF34'500

  2nd Year Higher Diploma

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  3rd Year Bachelor Diploma

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  M.SC. Dual Degree

  M.Sc. Dual Degree

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  MBA Dual Degree

  MBA Dual Degree

  Course Fee31'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF39'500

  Combined M.Sc. - MBA Degrees

  Combined M.Sc.

  Course Fee44'400
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 15'400
  Meals Plan2'700
  Operating Expenses 23'000
  Total Fee CHF56'000

  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

  PGD Hospitality/Culinary

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  Graduate Certificate

  Graduate Certificate

  Course Fee16'700
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF19'900

  English Program

  Preparatory English

  Course Fee5'600
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF8'800
  Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
  2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
  3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  M.SC. Dual Degree
  M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  MBA Dual Degree
  MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
   
  Combined M.Sc. - MBA Degrees
  Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
   
  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
  PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
   
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
   
  English Program
  Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

  Văn bằng sau đại học về nghệ thuật ẩm thực

  Văn bằng sau đại học về nghệ thuật ẩm thực B.H.M.S. được thiết kế cho người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, muốn sắp xếp lại sự nghiệp của họ trong lĩnh vực ẩm thực. Kết hợp thực hành với các hoạt động ẩm thực và kỹ năng chuẩn bị thực phẩm cơ bản với các kỹ thuật tiên tiến và sáng tạo hơn trong phần sau của chương trình. Kỹ năng quản lý được tăng cường thông qua các khóa học lý thuyết chính, áp dụng để đảm bảo sự chuyển đổi cân bằng. Điểm nổi bật của chương trình bao gồm các phương pháp nấu ăn cổ điển châu Âu, xắt nguyên liệu, nước dùng và nước sốt như một nền tảng, trước khi thực hành các kỹ năng này với các thực đơn quốc tế và đương đại trong môi trường nhà hàng làm việc. Các yếu tố cần thiết trong ngành về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cũng được giảng dạy để chuẩn bị cho công việc thực tập của sinh viên.