Cử nhân 3 năm ngành Hospitality Management

B.H.M.S., Business & Hotel Management School, cùng với Đại học Robert Gordon (RGU), đã thiết kế khóa học cử nhân rút ngắn thời gian học tại Thụy Sĩ mà không ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Chương trình cử nhân Hotel and Hospitality Management cung cấp cho sinh viên trình độ học vấn và kỹ năng đáp ứng các nhà tuyển dụng tiềm năng, khả năng cần thiết để bước vào thế giới chuyên nghiệp và "hộp công cụ" có thể áp dụng cho hàng loạt các ngành nghề trong ngành khách sạn và ngành dịch vụ.

Khóa học sử dụng các phương pháp giảng dạy để tạo điều kiện học tập như phương pháp học đội, nhóm, nghiên cứu và báo cáo cá nhân, cũng như các chuyến đi nghiên cứu đến các doanh nghiệp. Kiến thức cốt lõi được cung cấp trong các bài giảng và hướng dẫn, việc đọc hướng dẫn và các tài liệu bổ sung luôn được hỗ trợ trong khuôn viên trường đại học.

Thời gian: 36 tháng

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

Đối với những người không đáp ứng các Yêu cầu Tiếng Anh, chúng tôi cung cấp chương trình Dự bị Tiếng Anh 10 tuần, đây là khóa học chuyên sâu dành cho sinh viên quản lý khách sạn và ẩm thực - ở cấp đại học hoặc sau đại học.

Diploma Hospitality Management (Năm 1)


Đối với sinh viên học năm 1 ngành Cử nhân Quản trị Khách sạn và Khách sạn, khóa học bao gồm một thời gian học tập chuyên sâu trong 6 tháng tại khuôn viên trường BHMS ở Lucerne , Thụy Sĩ và thời gian đào tạo thực tập hưởng lương từ 4 - 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ.

Chương trình tập trung kép vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc quản lý và kinh doanh. Khóa học bao gồm một học kỳ 20 tuần và thực tập có lương 4 - 6 tháng ở Thụy Sĩ hoặc nước ngoài.

Higher Diploma Hospitality Management (năm 2)


Năm thứ hai đối với Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn bao gồm thời gian học tập chuyên sâu 6 tháng tại B.H.M.S. ở Lucerne, Thụy Sĩ và một thời gian thực tập hướng lương từ 4 đến 6 tháng trong ngành khách sạn Thụy Sĩ hoặc quốc tế.

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể theo học A in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management vào năm cuối.

Bằng cử nhân Hotel & Hospitality Management (Năm 3)


Năm thứ ba trong chương trình BA Hotel and Hospitality Managemen dựa trên thời gian học tập chuyên sâu trong hơn 20 tuần tại khuôn viên B.H.M.S. ở Lucerne, Thụy Sĩ và 3-6 tháng kinh nghiệm làm việc tại một doanh nghiệp khách sạn Thụy Sĩ hoặc quốc tế. B.H.M.S. kết hợp với RGU sẽ là người trao bằng cử nhân cho những sinh viên hoàn thành năm thứ ba và hoàn tất tất cả các học phần. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhà quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong một loạt các doanh nghiệp công và tư bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn, khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.

Preparatory English


Đây là một khóa học chuyên sâu được thiết kế cho sinh viên có trình độ tiếng Anh chưa đủ để đáp ứng các yêu cầu đầu vào của một chương trình học cụ thể.

B.H.M.S. kiểm tra tiếng anh trực tuyến:
www.testpodium.com ( level 2 )

8 đợt tuyển sinh mỗi năm:

Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
PGD Hospitality/Culinary Management 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900

Văn bằng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Chương trình một năm này được thiết kế cho những người đã hoàn thành giáo dục trung học và đang tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành khách sạn / du lịch hoặc ngành kinh doanh quốc tế và muốn học tập tại Thụy Sĩ. Chương trình tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý quan trọng. Nó bao gồm học kỳ 20 tuần và 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương ở Thụy Sĩ hoặc ở nước ngoài.

Văn bằng cao đẳng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Năm thứ hai này cung cấp kiến ​​thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Chương trình bao gồm học kỳ 20 tuần và thực tập hưởng lương từ Thụy Sĩ hoặc quốc tế từ 4 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể quyết định theo học Cử nhân Quản trị nhà hàng & Khách sạn hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu ở năm cuối.

Bằng  thạc sĩ quản ltrị nhà hàng khách sạn

Chương trình Cử nhân Quản trị Nhà hàng  và Khách sạn cung cấp cho sinh viên một bằng cấp học thuật hấp dẫn các nhà tuyển dụng tiềm năng: các kỹ năng và khả năng làm việc quốc tế và một "hộp công cụ" có thể áp dụng cho một loạt các ngành nghề trong ngành dịch vụ. Sinh viên tốt nghiệp muốn có được một sự nghiệp quản lý khách sạn có thể trở thành người quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp công và tư bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn, khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.