Văn bằng cấp thạc sĩ M.Sc về Quản trị Kinh doanh Khách sạn Quốc tế

Tổng quan chương trình
Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng quản lý của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Thông qua lựa chọn con đường của mình, sinh viên sẽ được tiếp xúc với nhiều kiến thức doanh nghiệp và khái niệm kinh doanh để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và kinh doanh rộng lớn hơn.

Admission Requirements

 • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S.
  PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 or equivalent
  Dự án nghiên cứu / Luận án
  Sinh viên được yêu cầu nộp luận án nghiên cứu hoặc luận văn trong quá trình đào tạo ngành để hoàn thành khóa học thạc sĩ cuối kỳ của họ. Điều này cho phép sinh viên phát triển và trình bày một nghiên cứu chuyên sâu, quan trọng về một chủ đề quản lý mà họ lựa chọn.

  Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nhà hàng Khách sạn Quốc tế

  Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng dịch vụ của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu và khái niệm thực tế liên quan đến khách sạn và du lịch để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp thành công trong ngành quản trị khách sạn, du lịch và tổ chức sự kiện.