Văn bằng cấp thạc sĩ M.Sc về Quản trị Kinh doanh Khách sạn Quốc tế

Tổng quan chương trình
Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng quản lý của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Thông qua lựa chọn con đường của mình, sinh viên sẽ được tiếp xúc với nhiều kiến thức doanh nghiệp và khái niệm kinh doanh để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và kinh doanh rộng lớn hơn.

Admission Requirements

 • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S.
  PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 or equivalent
  Dự án nghiên cứu / Luận án
  Sinh viên được yêu cầu nộp luận án nghiên cứu hoặc luận văn trong quá trình đào tạo ngành để hoàn thành khóa học thạc sĩ cuối kỳ của họ. Điều này cho phép sinh viên phát triển và trình bày một nghiên cứu chuyên sâu, quan trọng về một chủ đề quản lý mà họ lựa chọn.

  Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

  Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
  BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
  M.Sc. Dual Degree
  M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
  MBA with Specialisation
  MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
  M.Sc. + MBA
  M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
  Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
  Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
  Pastry, Chocolate & Bakery
  Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
  Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
  Short Courses (10 weeks)
  Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
  Preparatory English
  Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nhà hàng Khách sạn Quốc tế

  Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng dịch vụ của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu và khái niệm thực tế liên quan đến khách sạn và du lịch để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp thành công trong ngành quản trị khách sạn, du lịch và tổ chức sự kiện.