M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management

Tổng quan chương trình
Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng quản lý của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Thông qua lựa chọn con đường của mình, sinh viên sẽ được tiếp xúc với nhiều kiến thức doanh nghiệp và khái niệm kinh doanh để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và kinh doanh rộng lớn hơn.

Admission Requirements

 • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S.
  PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 or equivalent
  Dự án nghiên cứu / Luận án
  Sinh viên được yêu cầu nộp luận án nghiên cứu hoặc luận văn trong quá trình đào tạo ngành để hoàn thành khóa học thạc sĩ cuối kỳ của họ. Điều này cho phép sinh viên phát triển và trình bày một nghiên cứu chuyên sâu, quan trọng về một chủ đề quản lý mà họ lựa chọn.

  Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

  Verlangen Sie unsere EU-Preise

  Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

  1st Year Diploma

  Course Fee26'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF34'500

  2nd Year Higher Diploma

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  3rd Year Bachelor Diploma

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  M.SC. Dual Degree

  M.Sc. Dual Degree

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  MBA Dual Degree

  MBA Dual Degree

  Course Fee31'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF39'500

  Combined M.Sc. - MBA Degrees

  Combined M.Sc.

  Course Fee44'400
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 15'400
  Meals Plan2'700
  Operating Expenses 23'000
  Total Fee CHF56'000

  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

  PGD Hospitality/Culinary

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  Graduate Certificate

  Graduate Certificate

  Course Fee16'700
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF19'900

  English Program

  Preparatory English

  Course Fee5'600
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF8'800
  Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
  2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
  3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  M.SC. Dual Degree
  M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  MBA Dual Degree
  MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
   
  Combined M.Sc. - MBA Degrees
  Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
   
  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
  PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
   
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
   
  English Program
  Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nhà hàng Khách sạn Quốc tế

  Chương trình thạc sĩ được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, hoặc những người muốn phát triển con đường sự nghiệp của họ, cơ hội để nâng cao kiến thức và khả năng dịch vụ của họ với trình độ cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu và khái niệm thực tế liên quan đến khách sạn và du lịch để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp thành công trong ngành quản trị khách sạn, du lịch và tổ chức sự kiện.