Văn bằng sau đại học về Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Tổng quan chương trình
Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn sau đại học của B.H.M.S. được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn thực hiện một chương trình nền tảng để chuẩn bị cho họ vào khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyểnhướng sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế; và chương trình cũng thích hợp cho sinh viên với bằng cấp liên kết đã có kinh nghiệm làm việc đang muốn cập thêm kiến thức.

Đào tạo thực tập hưởng lương
Thời gian thực tập 4 đến 6 tháng là một cơ hội học tập không thể thiếu trong cả hai chương trình sau đại học và thạc sĩ. Trong thời gian thực tập tại Thụy Sĩ, sinh viên nhận được mức lương hàng tháng của thực tập sinh là CHF2,303. Hiệu suất, hành vi và thái độ chuyên nghiệp của sinh viên được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent
    OR
  • Bachelor degree in any discipline
  • IELTS 5.0 level or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
MBA with Specialisation
MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
M.Sc. + MBA
M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
Pastry, Chocolate & Bakery
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Short Courses (10 weeks)
Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Preparatory English
Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

Bằng Sau đại học quản trị khách sạn

Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn BHMS được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn có nền tảng để chuẩn bị cho khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyển sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế, và; người trẻ tuổi muốn với bằng cấp liên kết và kinh nghiệm làm việc muốn cập nhật trình độ của họ.