Postgraduate Diploma in Hospitality Management

Tổng quan chương trình
Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn sau đại học của B.H.M.S. được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn thực hiện một chương trình nền tảng để chuẩn bị cho họ vào khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyểnhướng sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế; và chương trình cũng thích hợp cho sinh viên với bằng cấp liên kết đã có kinh nghiệm làm việc đang muốn cập thêm kiến thức.

Đào tạo thực tập hưởng lương
Thời gian thực tập 4 đến 6 tháng là một cơ hội học tập không thể thiếu trong cả hai chương trình sau đại học và thạc sĩ. Trong thời gian thực tập tại Thụy Sĩ, sinh viên nhận được mức lương hàng tháng của thực tập sinh là CHF2,212. Hiệu suất, hành vi và thái độ chuyên nghiệp của sinh viên được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee25'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF33'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee30'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF38'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee43'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF55'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee15'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF18'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 25'100 500 3'600 1'800 2'500 33'500
2nd Year Higher Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
3rd Year Bachelor Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 30'100 500 3'600 1'800 2'500 38'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 43'400 500 5'400 2'700 3'000 55'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 - 1'800 900 500 18'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Bằng Sau đại học quản trị khách sạn

Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn BHMS được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn có nền tảng để chuẩn bị cho khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyển sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế, và; người trẻ tuổi muốn với bằng cấp liên kết và kinh nghiệm làm việc muốn cập nhật trình độ của họ.