Postgraduate Diploma in Hospitality Management

Tổng quan chương trình
Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn sau đại học của B.H.M.S. được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn thực hiện một chương trình nền tảng để chuẩn bị cho họ vào khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyểnhướng sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế; và chương trình cũng thích hợp cho sinh viên với bằng cấp liên kết đã có kinh nghiệm làm việc đang muốn cập thêm kiến thức.

Đào tạo thực tập hưởng lương
Thời gian thực tập 4 đến 6 tháng là một cơ hội học tập không thể thiếu trong cả hai chương trình sau đại học và thạc sĩ. Trong thời gian thực tập tại Thụy Sĩ, sinh viên nhận được mức lương hàng tháng của thực tập sinh là CHF2,212. Hiệu suất, hành vi và thái độ chuyên nghiệp của sinh viên được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Bằng Sau đại học quản trị khách sạn

Chương trình Văn bằng Quản trị Khách sạn BHMS được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng mục tiêu đang khao khát sự nghiệp quản lý trong ngành khách sạn: người có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, với khả năng tiếng Anh thấp hơn, họ muốn có nền tảng để chuẩn bị cho khóa thạc sĩ trong chương trình Quản lý Kinh doanh Khách sạn Quốc tế hoặc tạo sự nghiệp chuyển sang ngành khách sạn và khách sạn quốc tế, và; người trẻ tuổi muốn với bằng cấp liên kết và kinh nghiệm làm việc muốn cập nhật trình độ của họ.