Chương trình tiếng Anh dự bị tại B.H.M.S.

Chương trình được cung cấp ở ba cấp độ khác nhau để đảm bảo học sinh phát triển tối đa trước khi bắt đầu một chương trình học đầy đủ.

Chương trình Tiếng Anh Dự bị là một khóa học năng động liên quan đến việc học tập tích cực nhằm thúc đẩy các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. Các kỹ năng học tập chính như động não (tạo ra ý tưởng), lập dàn ý, soạn thảo và cấu trúc cũng sẽ được học sinh trau dồi nội lực thông qua các hoạt động được thực hiện trong suốt 10 tuần.

Chương trình Tiếng Anh Dự bị của chúng tôi bao gồm 15-20 giờ liên hệ với gia sư mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các lớp học nhỏ đảm bảo rằng sự chú ý được dành cho khả năng riêng biệt của mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực trong bốn lĩnh vực ngôn ngữ chính. Chương trình này chỉ có thể được cung cấp cho một số quốc tịch không bị hạn chế trong việc xin thị thực du học Thụy Sĩ với trình độ tiếng Anh thấp hơn yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn.