Cuộc sống của bạn ở Thụy Sĩ

Bất cứ lúc nào, hơn 7.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đang theo học tại một trong các trường quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ, để có được sự nghiệp thành công trong ngành khách sạn và các lĩnh vực liên quan. Một số lượng lớn các giám đốc điều hành trong ngành khách sạn toàn cầu là những sinh viên tốt nghiệp các trường khách sạn Thụy Sĩ.

Hơn một trăm năm qua, Thụy Sĩ đã nổi tiếng về sự xuất sắc trong giáo dục quản lý khách sạn. Một đặc điểm điển hình của các trường quản lý khách sạn Thụy Sĩ là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, theo đó, các điểm nổi bật được đặt vào sự phát triển tính cách của sinh viên. Ấn tượng đầu tiên về Thụy Sĩ bao gồm sự sạch sẽ, an toàn, cơ sở hạ tầng hiệu quả và mức sinh hoạt cao. Sự cẩn trọng và cân nhắc trong giao tiếp cho thấy nhận thức của người khác và sự hữu ích chung được coi trọng. Sự an toàn và chất lượng cuộc sống ở Thụy Sĩ, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, cũng như vị trí của nó ở trung tâm châu Âu, đã khiến đất nước này hấp dẫn những người quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp trong ngành khách sạn và du lịch toàn cầu.

Thụy Sĩ có vị trí hoàn hảo ở trung tâm châu Âu, giáp với Pháp, Đức, Áo, Ý và Liechtenstein, và là một điểm đến được quốc tế công nhận cho sinh viên tìm kiếm giáo dục chất lượng hàng đầu về Quản lý Kinh doanh & Khách sạn.

Download

Your download should start immediately.

Fill out the form to download the file

Terms & Conditions and Privacy Policy .