Mạng liên kết

Các khóa học tiếng Đức

Dành cho công việc, học tập, chuẩn bị cho các văn bằng Goethe.
Cách nhanh nhất để thành thạo tiếng Đức.

Các khóa học ngôn ngữ tại Benedict


Các khóa học tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Ý

Trường Benedict cung cấp các khóa học bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho mục đích nghề nghiệp hoặc cá nhân.

Các khóa học ngôn ngữ tại Benedict


Các ngành nghề y tế

Bộ trưởng Y tế