Bằng Thạc sĩ M.Sc. Quản lý Kinh doanh Toàn cầu

Tổng quan chương trình
Bậc thạc sĩ trong Quản lý kinh doanh toàn cầu dành cho sinh viên có bằng cử nhân, có hoặc không có kinh nghiệm chuyên môn. Chương trình cung cấp sự hiểu biết về quản lý kinh tế và con người trong môi trường toàn cầu và chuyển động nhanh ngày nay. Nó cung cấp một trình độ học vấn cao và sáng tạo để cho phép sinh viên có được các kỹ năng và kỷ luật cho các vị trí là người quản lý trong lĩnh vực dịch vụ hoặc trong một phạm vi rộng của các ngành công nghiệp khác.

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S. PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
  • IELTS 6.0 or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Toàn cầu

Chương trình thạc sĩ được thiết kế để cho phép sinh viên tốt nghiệp cơ hội nâng cao kiến thức và khả năng kinh doanh của họ với trình độ chuyên môn cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu thực tế của ngành và khái niệm kinh doanh để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.