CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

B.H.M.S
Quản lý
khách sạn
Chương trình Quản lý Khách sạn cung cấp bàn đạp cho cơ hội nghề nghiệp thú vị trong khách sạn, sự kiện, hàng không, công viên giải trí, tàu du lịch, du lịch và giải trí trong lĩnh vực du lịch đa dạng và đang phát triển.
Read more
Quản lý <br />khách sạn
B.H.M.S
Quản trị
kinh doanh
Các khóa học Quản trị Kinh doanh Toàn cầu cung cấp cho sinh viên trình độ học vấn và kỹ năng thích ứng đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, v.v.
Explore
Quản trị <br />kinh doanh
B.H.M.S
Nghệ thuật
ẩm thực
Chương trình ẩm thực tại B.H.M.S. được thiết kế để nâng cao kỹ năng của sinh viên trong việc chuẩn bị thức ăn và quản lý nhà bếp nhằm trang bị cho sinh viên một nấc thang sự nghiệp trong các nhà hàng, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng hàng đầu trên toàn thế giới.
Let's cook
Nghệ thuật <br />ẩm thực